En el BOIB núm. 11, de dia 26 de gener de 2021, s'ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), de dia 18 de gener de 2021, per la qual es publica la relació de convenis subscrits per l'IB-Salut durant el tercer quadrimestre de 2020, i amb caràcter extraordinari tres convenis del segon quadrimestre i un del primer quadrimestre de 2020.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 13, de dia 24 de desembre de 2020, s'ha publicat la Resolució de modificació de l'Ordre de la consellera de Salut i Consum del mes de desembre de 2006 per la qual s'estableixen els preus públics que han d'aplicar els centres sanitaris de la xarxa pública dels Illes Balears per a la prestació de serveis sanitaris quan hi hagi tercers obligats al pagament o usuaris sense dret a l'assistència sanitària de la Seguretat Social.

Llegeix més...

Ministerio de Sanidad

El Consell de Ministres ha acordat el repartiment de 644.496,50 € a les Illes Balears per al finançament de programes de polítiques de cohesió sanitària, de formació sanitària en l'SNS i d'educació sanitària per a la població en l'ús racional del medicament, així com per al desenvolupament del Pla Nacional de Donació de Mèdul·la Òssia.

Llegeix més...