El procediment per a crear noves especialitats s'iniciarà a iniciativa de les societats científiques de l'àrea o de la Comissió de Recursos Humans, i serà avaluada per comitès específics després de rebre els informes de col·legis professionals i del Ministeri d'Universitats. Es desenvolupa la formació en àrees de capacitació específica, que permetrà l'alta especialització i que s'actualitzin les normes reguladores de les proves d'accés a la Formació Sanitària Especialitzada

Llegeix més...