El Consell de Govern del passat 21 de juny de 2021, s’ha donat per assabentat de les contractacions d’emergència a càrrec de Gestió Sanitària i Assistencial de les Illes Balears davant la crisi sanitària de la COVID-19, consistents en el servei de gestió de residus sanitaris del grup III generats en el control sanitari de passatgers nacionals al port i l’aeroport d’Eivissa, per valor de 23.496 €.

Llegeix més...

El Consell de Govern de dia 21 de juny de 2021 ha autoritzat les quanties destinades al pagament de la productivitat de 2020 per als professionals del Servei de Salut per l’esforç realitzat durant la pandèmia. Així, l’import anual de productivitat del Servei de Salut establert en 2 milions d’euros, passarà enguany a ser de 10 milions, que es pagaran amb la nòmina del mes de juny.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 78, de dia 12 de juny de 2021, s'ha publicat la resolució de la consellera de Salut i Consum de 3 de juny de 2021 per la qual se sotmet a informació pública el projecte d’obres declarat inversió d’interès autonòmic de les intervencions previstes per a la construcció del nou hospital d’atenció intermèdia del Sector Sanitari de Llevant, en el municipi de Felanitx.

Llegeix més...