El Servei de Salut ha subscrit un conveni singular amb l’Hospital Sant Joan de Déu —integrat en la Xarxa Hospitalària Pública— per potenciar l’atenció de pacients crònics. Amb una vigència de deu anys —prorrogable fins a vint— i un pressupost de 354 milions d’euros, el conveni integra prestacions sanitàries com ara hospitalització, consultes externes, hospital de dia, proves complementàries, sessions i processos de rehabilitació o processos quirúrgics.

Aquest acord respon al canvi de model que s’està implementant en el sistema públic de salut per atendre els pacients crònics, que s’emmarca en l’Estratègia de Cronicitat del Govern de les Illes Balears. L’obertura del nou Hospital Sant Joan de Déu a Inca, prevista per l’estiu, és un exemple de l’acostament de serveis a la població d’Inca i de la comarca del Raiguer en l’àmbit de l’atenció sociosanitària.

Cada vegada es fa més necessària una atenció integral enfocada a la recuperació de l’autonomia, especialment en l’atenció de pacients amb dany cerebral o amb malalties cròniques derivades de l’envelliment. S’estima que els pacients crònics complexos i avançats constitueixen entre el 4 % i el 5 % de la població actual, tot i que aquest percentatge s’incrementarà en els anys vinents a causa de l’envelliment de la població.

Llegeix més...

La consellera de Salut, Patricia Gómez, va visitar les instal·lacions d’Amadip Esment, entitat que, amb més de 50 anys de trajectòria, atén més de 1.000 persones amb discapacitat intel·lectual a les quals ofereix tot un ventall de serveis per millorar la seva qualitat de vida i facilitar que gaudeixin de les mateixes oportunitats que tots els ciutadans.

En el recorregut per les instal·lacions, la consellera va estar acompayada per Montse Fuster, presidenta d’Amadip Esment; Enric Benito, membre del comitè executiu de l’entitat; Fernando Rey, gerent, i Juan Carlos Llorente, director assistencial.

Gómez va conéixer de primera mà l’activitat de l’entitat i les necessitats dels seus usuaris en matèria de salut. En aquest sentit, es va comprometer a promoure millores en els circuits assistencials per atendre les persones amb discapacitat intel·lectual associada a un problema de salut mental i a cercar vies de col·laboració amb Amadip Esment per impulsar una formació especialitzada dirigida als professionals de salut mental per atendre persones amb discapacitat.

Llegeix més...

El Consell de Govern s’ha donat per assabentat de l’inici de les obres de construcció de l’edifici J de Can Misses, que contindrà l’hospital de mitjana i llarga estada per a pacients crònics. El Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) i la concessionària varen signar el passat dia 13 de febrero, l’acta de replantejament de l’obra de construcció, conservació i explotació del complex assistencial Can Misses per la qual s’iniciaran les obres de l’edifici J.

La signatura de l’acta de replantejament és la primera passa per començar la reforma integral de l’edifici J. L’IB-Salut farà una inversió de 3.927.731,05 euros (IVA inclòs).

Inicialment es reformarà la planta baixa i el soterrani, on s’ubicarà el nou Centre de Salut Can Misses, la residència per a professionals i desplaçats de Formentera, un espai destinat a associacions, el dipòsit de cadàvers i la sala d’autòpsies. 

També inclou part de la primera planta (l’antiga planta d’hospitalització de cirurgia), que s’ha afegit a l’estudi previ original perquè se n’ha duplicat el nombre d’habitacions previstes inicialment per a aquesta unitat (s’ha passat de 15 habitacions a 30 habitacions dobles). L’augment respon a les necessitats que planteja la nova estratègia de cronicitat del Servei de Salut.

Llegeix més...

El Servei de Salut dels Illes Balears (IB-Salut) va subscriure la pròrroga del conveni de col·laboració formalitzat en 2017 amb el Col·legi Oficial de Metges dels Illes Balears (COMIB) per a desenvolupar el Programa d'Ajuda Integral al Metge Malalt (PAIME).

El PAIME és un programa que desenvolupa la institució col·legial, que procura atenció i ajuda específiques per als metges que sofreixin trastorns de la conducta a causa del consum de substàncies addictives i estiguin en risc de sofrir-los.

L'assistència es dirigeix principalment a professionals amb tres problemes de salut bàsics: alcoholisme, dependència d'altres drogues (inclosos els psicofàrmacs) i trastorns mentals. Les intervencions consisteixen en visites mèdiques de diagnòstic, tractament i seguiment; teràpies psicològiques individuals, grupals i de família, controls analítics i toxicològics i controls psicofarmacològics.

Llegeix més...

El Consell de Govern ha autoritzat la contractació de l’obra de construcció de la Unitat Bàsica de Salut (UBS) de Montuïri, per un valor de 532.818 €, amb la qual es doblarà el nombre de consultes i es triplicarà la superfície destinada a equipaments. La nova edificació suposarà una millora de la qualitat assistencial que s’ofereix a la població, amb unes instal·lacions més àmplies, còmodes i accessibles. Actualment, es prepara la licitació de les obres, que tindran una durada prevista de dotze mesos.

El nou equipament sanitari s’ubicarà en un solar situat a uns 250 metres de distància de l’actual UBS. Es doblarà el nombre de consultes (de tres a sis) i es triplicarà la superfície actual (de 120 m2 a 400 m2). Disposarà de dues consultes de medicina familiar, dues d’infermeria, una de pediatria i una d’infermeria pediàtrica, a més d’una sala de cures i una d’extraccions. El nou edifici també tindrà un vestíbul, una recepció, sis sales d’espera i un arxiu. Amb tot això es resoldran els problemes derivats de l’antiguitat del centre actual, com ara les barreres arquitectòniques —incòmodes per als usuaris i per al personal—, els problemes de climatització o les limitacions d’aparcament.

Llegeix més...

El Consell de Govern va autoritzar la licitació del concurs d’idees i redacció del projecte amb intervenció de jurat per al nou Hospital d’Atenció Intermèdia de Llevant, per un valor estimat de 577.850 €. L’objectiu del Servei de Salut és crear nous recursos orientats a l’internament i el tractament de pacients crònics —i a les persones que els cuiden—, amb tot quant això implica: convalescència, pacients crònics avançats, cures pal·liatives i alta capacitat per fer cures complexes continuades. Les obres del nou centre podrien iniciar-se en el termini aproximat d’un any.

Segons estableix el pla funcional, el nou hospital tindrà més de sis mil metres quadrats i disposarà de dues grans àrees diferenciades:

-Una àrea assistencial formada per l’àrea d’hospitalització de cronicitat (amb una previsió d’un centenar de llits) i una àrea ambulatòria (subdividida en consultes externes, hospital de dia i unitat d’estimulació cognitiva).
-Una àrea de suport i serveis generals (amb espais com ara farmàcia, laboratori, una àrea social o una de gestió de pacients).

Llegeix més...

En el BOE núm. 32, de dia 6 de febrer de 2019, s'ha publicat l'Ordre SCB/93/2019, de 4 de febrer, per la qual es crea el Comitè de les professions del sector sanitari i social.

La seva creació no suposa increment de la despesa pública.

La finalitat d'aquesta Ordre és regular la composició i el règim de funcionament del Comitè de les professions del sector sanitari i social (Comitè) com a òrgan consultiu i d'assessoria de les professions del sector sanitari i social en relació amb les polítiques dutes a terme pel Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social, de conformitat amb el que es disposa en la normativa vigent.

Funcions del Comitè

Llegeix més...

El Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social va acollir el passat dia 4 de febrer les primeres reunions dels grups d'experts que treballen en l'elaboració d'un document de consens sobre Atenció Primària en el Sistema Nacional de Salut (SNS).

Al matí es va celebrar la reunió constitutiva del grup integrat pels experts designats per les conselleries de sanitat de les comunitats autònomes. I a la tarda, va tenir lloc la trobada dels experts en atenció primària triats per les societats professionals.

Així mateix, s'afegiran les propostes d'un tercer grup format per usuaris del SNS i la ciutadania.

D'acord amb la metodologia acordada el gener, els integrants dels grups tenen l'encàrrec de presentar una proposta elaborada a partir de les aportacions proposades al document de treball inicial lliurat pel Ministeri de Sanitat.

Llegeix més...

En el BOE múm. 20, de dia 23 de gener de 2019, s'ha publicat la Resolució de 14 de gener de 2019, de la Direcció General de Cartera Bàsica de Serveis del Sistema Nacional de Salut i Farmàcia, per la qual s'actualitzen les classificacions de cadires de rodes, ortesis i ortoprótesis especials per al Sistema informatitzat per a la recepció de comunicacions de productes ortoprotètics al Sistema Nacional de Salut.

A l'annex I es recull la classificació actualitzada de cadires de rodes, d'ortesis i de ortoprtesis especials a utilitzar per les empreses per a comunicar la informació dels seus productes al Sistema informatitzat per a la recepció de comunicacions de productes ortoprotètics al Sistema Nacional de Salut (SIRPO), en el qual també es detallen les subdivisions dels grups i els subgrups de l'annex del Real Decret del mes de setembre de 2006, pel qual s'estableix la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut i el procediment per a la seva actualització.

Així mateix es recull l'elaboració de cadascuna de les tipologies de productes.

Llegeix més...

El Servei de Salut de les Illes Balears i la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears (FBSTIB) van signar un conveni de col·laboració per a la gestió del procés d’obtenció de sang del cordó umbilical en els hospitals públics de les Illes Balears. El conveni, que té una durada de dos anys prorrogables fins a quatre anys més, ha estat signat pel director general del Servei de Salut, Juli Fuster, i el director gerent de la Fundació Banc de Sang i Teixits, Ismael Gutiérrez.

La sang del cordó umbilical conté el que es coneix com a “cèl·lules mare”, especialitzades en la renovació de cèl·lules sanguínies. Aquest tipus de cèl·lules poden ser molt beneficioses si es trasplanten a pacients amb alguna malaltia de medul·la òssia. La donació de sang del cordó umbilical pot ser molt útil per a persones amb malalties congènites o adquirides de la medul·la òssia (com ara leucèmies) que es poden beneficiar d’aquest tipus de donacions.

Llegeix més...
El Web Infosalut utilitza cookies pròpies per millorar la navegació. Les cookies utilitzades no contenen cap tipus d'informació de caràcter personal. Si continua navegant entendrem que accepta el seu ús. Disposa de més informació de les cookies i com pot impedir el seu ús en la nostra política del web.