El Dr. Miquel Bennasar ha defensat i ha obtingut la plaça de Catedràtic d'Universitat adscrita a l'àrea d'Infermeria del Departament d'Infermeria i Fisioteràpia de la Universitat de les Illes Balears (UIB) amb el perfil docent de la plaça, Epidemiologia, salut pública i Comunitària i amb el perfil investigador Estils de vida i salut: prevenció de la diabetis mellitus tipus 2.

Llegeix més...