La Conselleria de Salut, el Servei de Salut i la Gerència del 061 condemnen enèrgicament l’agressió que van patir la nit del passat dia 11, dos tècnics del 061 mentre traslladaven dins l’ambulància un pacient que havia estat agredit al barri de Santa Catalina (Palma).

Els fets varen succeir després de rebre un avís al carrer de Sant Magí per una agressió a la via pública. Tot i que el pacient va col·laborar amb els tècnics sanitaris mentre la policia hi era present, durant el trasllat es va desfermar el cinturó de seguretat i va començar a agredir la tècnica sanitària pegant-li cops al coll i a les espatles. L’altre tècnic —que conduïa el vehicle— va acudir a auxiliar-la i també va ser agredit, en un braç. Finalment, la policia va actuar per reduir l’agressor.

Llegeix més...

El Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) i l’Associació Balear d’Esclerosi Múltiple (ABDEM) han renovat el conveni de col·laboració signat el 2018 pel qual es fa la prestació de rehabilitació i el trasllat de pacients d’esclerosi múltiple i altres patologies similars amb mitjans de transport del Servei de Salut.

Aquest conveni, d’un any de duració i amb una aportació per part del Servei de Salut de 48.600 €, té per objecte millorar la qualitat de vida de les persones que pateixen aquesta malaltia. El conveni l’han signat el director general del Servei de Salut, Juli Fuster i el gerent d’ABDEM, Nicolau Terrasa.

El conveni estableix que el Servei de Salut traslladarà amb les ambulàncies de transport sanitari no urgent els pacients fins al centre especialitzat en rehabilitació d’ABDEM i col·laborarà econòmicament finançant dues sessions mensuals de fisioteràpia a 150 pacients.

Llegeix més...

En el BOE núm. 24, de dia 28 de gener de 2019, s'ha publicat la Llei 14/2018, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2019.

Aquests pressuposts corresponen al Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), a la Conselleria de Salut, a la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears i a l'Institut de Recerca Sanitària de les Illes Balears, entre d'altres.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 16, de dia 5 de gener de 2019, s’ha publicat el conveni signat entre el Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) i l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar per a la redacció del projecte, la direcció i l’execució de les obres de construcció d’un centre sanitari a Sant Llorenç.

També s’ha publicat la resolució del director general del Servei de Salut, de gener de 2019, per la qual s’accepta la cessió gratuïta de l’Ajuntament de Sant Llorenç al Servei de Salut per ubicar-hi el nou centre de salut.

Llegeix més...

L’Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) ha celebrat el seu cinquè aniversari. Més de dues-centes persones s’han congregat a l’auditori del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears per commemorar la data de constitució de l’Institut (23 de desembre de 2013).

L’acte, a més de celebrar l’acompliment d’un lustre, també commemora que el mes de gener passat l’Institut de Salut Carlos III confirmava l’acreditació de l’IdISBa, fet que implica entrar a l’elit dels instituts d’investigació sanitària.

“Un institut jove, que només té 5 anys de vida i ja ha fet història. Perquè va néixer amb unes arrels molt sòlides i ha sabut aprofitar l'expertesa dels investigadors sèniors i l'empenta dels emergents”, ha destacat la consellera de Salut, Patricia Gómez, en el seu discurs.

Gómez ha anunciat a més que, abans de l’estiu, entre els mesos d’abril i maig, estarà aprovat el decret de carrera investigadora, “un decret pioner a l'Estat espanyol i que ja serveix de model a altres comunitats autònomes. Que ens permetrà acabar amb la precarietat dels llocs de feina dels investigadors a les Illes Balears, per atraure i retenir talent investigador en aquesta comunitat. Perquè per fer recerca d'excel·lència es necessita tenir els millors gestors i els millors investigadors”, ha remarcat. 

Llegeix més...

El Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) ha subscrit la pròrroga del conveni de col·laboració formalitzat l’any 2017 amb el Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears (COMIB) per desenvolupar el Programa d’Ajuda Integral al Metge Malalt. El director general del Servei de Salut, Juli Fuster, i la presidenta del COMIB, Manuela García, han estat les persones encarregades de signar el document. El Servei de Salut aportarà la quantitat de 24.000 € al Programa durant un any, prorrogable pel mateix període de temps.

Per mitjà del Programa es procuren atenció i ajuda específiques per als metges i per a les metgesses que pateixin trastorns de la conducta a causa del consum de substàncies addictives i estiguin en risc de patir-ne. Els objectius són ajudar el major nombre possible de professionals que estiguin en aquesta situació, assegurar que reben l’assistència especialitzada necessària, afavorir-ne la rehabilitació com a professionals i garantir que la pràctica de la medicina es faci en les millors condicions possibles per a la salut dels pacients. Cal tenir en compte que les addiccions poden incapacitar els/les professionals de manera temporal per exercir correctament la pràctica professional. 

Llegeix més...

L’IdISBa ha organitzat per al pròxim 7 de febrer a les 18:00 hores, un acte per a celebrar el 5è aniversari de la creació de la Fundació Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa).

L’acte tindrà lloc a l’auditori del Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca (Carrer d'Alfons el Magnànim, 64).

Les inscripcions es poden tramitar a través d’aquest formulari

Llegeix més...

El Consell de Govern va aprovar declarar inversió d’interès autonòmic la construcció del nou hospital d’atenció intermèdia del Sector Sanitari de Llevant basant-se en el Decret llei del mes de gener de 2018, de mesures urgents per a la millora i/o l’ampliació de la xarxa d’equipaments públics d’usos educatius, sanitaris o socials de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

El nou equipament sanitari es construirà al municipi de Felanitx, en uns terrenys que són propietat de l’Ajuntament amb qualificació urbanística d’equipament esportiu i que passaran a ser d’equipament sanitari en sòl urbà, basant-se en el Decret esmentat.

L’objectiu del nou centre hospitalari serà millorar l’activitat assistencial a la zona, que comprèn vuit municipis i té una població superior als 140.000 habitants, el 17 % dels quals (és a dir, 23.924) supera els 65 anys d’edat. A més, segons les projeccions de població de l’Institut Nacional d’Estadística, s’estima que l’any 2029 la població d’aquest sector serà de 148.990 persones i que el 20 % (29.758) tindrà 65 anys o més. Aquest increment del 17 % al 20 % és fonamental per calcular els recursos necessaris del nou hospital. Aquestes dades mostren una tendència cap a l’envelliment de la població i, en conseqüència, cap a l’increment progressiu de les malalties cròniques.

Llegeix més...

El Consell de Govern va aprovar el decret de creació del Comitè d’Ètica Assistencial de les Illes Balears i dels comitès dels hospitals públics i privats de les àrees de salut de Menorca, d’Eivissa i Formentera i d’Atenció Primària de Mallorca.

Aquest decret preveu la creació d’un comitè d’ètica assistencial de caràcter autonòmic i, a la vegada, estableix el règim jurídic de creació i acreditació dels comitès d’ètica assistencial ja creats en nombrosos centres sanitaris de les Illes per assessorar els professionals sanitaris i els usuaris davant conflictes ètics que puguin sorgir en el camp de l’atenció sanitària.

Cal tenir en compte que els avenços tècnics i científics permeten la intervenció mèdica en els moments crítics entre la vida i la mort, però també poden comportar un risc per al pacient i afectar la dignitat humana. Els professionals sanitaris han de fer front a decisions difícils i donar resposta a qüestions ètiques relacionades també amb ideologies, creences i actituds d’una societat cada vegada més diversa i plural.

Llegeix més...
El Web Infosalut utilitza cookies pròpies per millorar la navegació. Les cookies utilitzades no contenen cap tipus d'informació de caràcter personal. Si continua navegant entendrem que accepta el seu ús. Disposa de més informació de les cookies i com pot impedir el seu ús en la nostra política del web.