El Consell de Govern ha atorgat l’autorització prèvia al director general del Servei de Salut de les Illes Balears per exercir la competència en matèria d’autorització i disposició de la despesa envers l’expedient de pròrroga de l’encàrrec de gestió a la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears de la gestió de distribució de sang, hemoderivats, llet materna i teixits als centres dependents del Servei de Salut.

Llegeix més...

La Conselleria de Salut i Consum ha invertit 1,7 milions d’euros en la renovació del Laboratori de Salut Pública, que ha quedat ubicat al carrer de la Concepció de Palma. La presidenta del Govern, Francina Armengol, acompanyada de la consellera de Salut i Consum, Patricia Gómez, ha visitat avui les noves instal·lacions, on fan feina una vintena de professionals, els quals emeten al voltant de 1.400 informes anuals corresponents a un volum aproximat de 5.000 mostres i 30.000 assajos.

Llegeix més...

El Consell de Govern ha autoritzat el director general del Servei de Salut de les Illes Balears per tramitar l’acord marc SSCC AM 152/21, del qual derivarà la contractació dels subministraments de material fungible d’electrofisiologia cardíaca amb cessió d’equips per als centres del Servei de Salut de les Illes Balears, per un valor màxim estimat d’1.183.168 €.

Llegeix més...

Les Illes Balears han superat el miler de donants d’òrgans d’ençà que es va posar en marxa el Programa de Donació d’Òrgans a la nostra comunitat autònoma el 1989. En concret, en data de 30 d’abril d’enguany s’havien registrat 1.009 donants en total.

Llegeix més...