La nova web presenta informació de totes les especialitats i dels seus professionals, i també l’apartat «Transparència», amb dades assistencials actualitzades diàriament. L’objectiu és oferir informació de qualitat, actualitzada, transparent i útil, i transmetre la professionalitat que el caracteritza com a hospital de referència.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 118 de dia 31 d'agost de 2021, s'ha publicat l'acord del Consell de Direcció del Servei de Salut de les Illes Balears pel qual s'accepta la donació de l'associació Projecte Junts consistent en material de joc i activitats de voluntariat i acompanyament per a l'Hospital Can Misses, en execució del conveni de col·laboració de març de 2017 amb el Servei de Salut de les Illes Balears.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 118 de dia 31 d'agost de 2021, s'ha publicat la resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, a proposta del subdirector de Pressuposts i Control de la Despesa, per a l'acceptació de la cessió temporal i gratuïta, per dotze mesos, d'un controlador digital Spyglass i un sistema Autolith Touch.

Llegeix més...