Categoria: Sociosanitari

Incorporació de les propostes ciutadanes en el disseny del nou pla d'usos de Son Dureta

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El Govern de les Illes Balears ha convocat les entitats i institucions integrants del Consell de Salut i del Consell de Serveis Socials per explicar-los quin ha estat el resultat final del procés de participació ciutadana en el disseny del nou pla d'usos de Son Dureta.

La reunió va tenir lloc a Can Campaner, amb la presència de les conselleres de Salut i de Serveis Socials i Cooperació, Patricia Gómez i Fina Santiago, respectivament, i amb la participació dels representants d'associacions, sindicats i partits polítics que han fet aportacions al projecte.

Prèviament, el projecte es va presentar en el Parlament de les Illes Balears als grups parlamentaris.

El Govern va iniciar el procés de participació del projecte de remodelació de Son Dureta el mes de febrer passat.

L'objectiu d'aquest procés participatiu ha estat recollir les necessitats i propostes de pacients, professionals i col·lectius implicats, amb la finalitat d'incorporar-les al projecte de remodelació de Son Dureta i completar així els usos i serveis del futur complex sociosanitari de Mallorca.

Concretament, un total d'onze entitats han presentat una trentena d'aportacions al projecte de reconversió de Son Dureta. Aquestes propostes, que ja s'han incorporat en el nou pla d'usos, preveuen, entre altres qüestions, la inclusió d'alguns serveis i espais específics que permetran a aquestes entitats incrementar l'activitat i millorar l'oferta als usuaris.

Han presentat aportacions col·legis professionals, com ara el Col·legi Oficial de Dietistes-Nutricionistes, de Fisioterapeutes o de Terapeutes Ocupacionals; associacions de pacients, com ara Predif IB o l'Associació de Huntington; l'Ajuntament de Palma i partits polítics, entre d'altres.

Així doncs, l'antic complex hospitalari Son Dureta tendrà un vessant sanitari i un altre de social, i es convertirà en un espai d'atenció integral per a pacients amb malalties cròniques i per als seus cuidadors, així com per a l'atenció a la dependència i, en concret, de gent gran que necessita un recurs residencial amb atenció les 24 hores al dia.

La nova proposta del pla d'usos de Son Dureta preveu tres fases

La primera fase implica l'enderrocament de l'edifici de consultes externes, l'Hospital Maternoinfantil i l'immoble on hi havia la cuina i els vestidors. Això permetrà la construcció d'un nou edifici previst a la segona fase. Cal recordar que des del mes de maig el Consell de Govern té constància de l'inici del procediment administratiu per contractar la redacció del projecte bàsic i la direcció facultativa de les obres d'enderrocament d'una part dels edificis de l'Hospital Son Dureta. Aquest procediment està condicionat a l'autorització definitiva de la Tresoreria General de la Seguretat Social, que té la titularitat de l'antic complex hospitalari. Aquesta primera fase inclou també la construcció d'un edifici de 8.000 metres quadrats amb 120 places que es destinarà a una residència per a gent gran en situació de dependència.

La segona fase inclou la construcció d'un edifici de nova planta de 36.000 metres quadrats (edifici B) que disposarà d'un centre de cures especials amb 242 llits de llarga estada, el Centre Base de Valoració de la Discapacitat, una cafeteria, una cuina, servei de farmàcia, mortuori, servei d'admissió, servei de laboratori per a extraccions i serveis generals. Aquest nou edifici permetrà, a més, crear un espai obert per accedir al bosc de Bellver. En aquesta segona fase es preveu també la remodelació de l'actual edifici de la Gerència del 061, el qual integra el centre coordinador, el servei 061 Salut Respon i el centre de formació, entre d'altres.

La tercera fase comprèn la reforma de l'edifici d'hospitalització, edifici semicircular de característiques singulars que té una superfície aproximada de 35.000 metres quadrats. En principi, aquest edifici preveu albergar un centre de mitjana estada amb 240 llits, una planta perquè l'emprin les associacions, un centre d'ocupació de salut mental, espai per a la Fundació d'Atenció a la Dependència, una àrea de docència, un centre de rehabilitació, un hospital de dia i una unitat de demència. Així mateix, inclou un espai per al Banc de Sang i Teixits, una cafeteria, cuina, servei de farmàcia, servei d'admissió, servei de laboratori i serveis generals.

[Font: Conselleria de Salut. 27/06/2017]

[Foto: Conselleria de Salut]

Notícies relacionades a Infosalut
*15/05/2019 - Robots teledirigits intervindran en la demolició de Son Dureta.
*02/03/2018 - Acords del Consell de Govern de declaracions d’inversions d’interès autonòmic als hospitals de Balears.
*19/01/2018 - El nou Son Dureta comptarà amb un centre de salut i un passeig per accedir al bosc de Bellver.
*01/06/2017 - Procediment per contractar la redacció del projecte de demolició d'una part de Son Dureta.
*07/03/2017 - Es presenta el projecte de remodelació de Son Dureta.