La Mesa Sectorial de Sanitat ha aprovat per majoria la implantació d’una borsa de treball única del personal estatutari temporal del Servei de Salut, que inclourà totes les categories, tant el personal sanitari com el de gestió i serveis.

L’acord s’ha aprovat durant la sessió ordinària de la Mesa Sectorial de Sanitat amb els vots a favor de l’Administració (representada per la secretària general i pel director de Recursos Humans del Servei de Salut, Juana María Juan i Miquel Costa, respectivament, el director general de Funció Pública, Antoni Mesquida; i el director general de Pressuposts, Antoni Costa) i dels representants del sindicats CCOO, CSI-F, UGT i USAE, i l’abstenció de FSES. La creació d’aquesta borsa única de treball suposarà la substitució progressiva de les borses de les diferents gerències territorials. L’objectiu d’aquesta iniciativa és unificar el sistema de selecció de personal, tant pel que fa al procediment com a la baremació de mèrits.

Llegeix més...

En el BOE núm. 36 de 15 de març s’ha publicat el Decret 15/2014, de 14 de març, pel qual es modifica la denominació de la categoria estatutària ATS/DUI en l’àmbit del Servei de Salut de les Illes Balears (Ib-Salut).

D’acord amb els antecedents normatius, amb la negociació en la Mesa Sectorial de Sanitat i per adequar-se a la nova denominació, es modifica la denominació de la categoria ATS/DUI, que a partir de l’entrada en vigor d’aquest Decret serà infermer/infermera.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 22 de 13 de febrer s’ha emés la Resolució del conseller de Salut de 5 de febrer de 2014 per la qual es disposa el nomenament del senyor Alberto Anguera Puigserver com a gerent d’Atenció Primària de Mallorca.

En el BOIB núm. 22, del mateix dia, s’accepta la dimissió i es disposa el cessament del senyor Federico Sbert Muntaner, com a gerent d’Atenció Primària de Mallorca.

Correspon al titular de la Conselleria de Salut i Consum anomenar i separar lliurament al gerent del esmentat centre.

Llegeix més...

La directiva de l'Hospital Comarcal d'Inca, encapçalada pel seu gerent, Rafael Marcote, ha citat als facultatius de les especialitats de Digestiu i Medicina de Treball, que van superar el concurs oposició per procedir a la presa de possessió de les seves respectives places de personal estatutari fix del sector sanitari de Tramontana.

En el servei de digestiu han estat quan els facultatius que han procedit a rubricar la seva presa de possessió, mentre que en medicina de Treball s'ha incorporat una facultativa al Servei de Salut Laboral. Tots ells ha subscrit les seves respectiva places de personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears, adscrit a l'Hospital Comarcal d'Inca.

Llegeix més...

L'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera va rebre el 25 de juliol l'aprovació per part del Consell d'Adreça del Servei de Salut, presidit pel conseller Martí Sansaloni, de la consolidació de 119 llocs de treball eventuals tant d'Atenció Primària com d'Atenció Especialitzada dels hospitals de Can Misses i Formentera. Tenint en compte que la plantilla de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera està composta per 1.246 professionals (824 a l'Hospital Can Misses, 68 a l'Hospital de Formentera i 354 en Atenció Primària) es tracta de gairebé el 10% de la plantilla total de l'Àrea de Salut pitiusa la que veurà consolidat el seu lloc de treball.

Els primers 88 professionals, que fins avui eren eventuals, van firmar el 14 de desembre la plaça interina en un acte presidit pel gerent de l'Àrea de Salut, Ignasi Casas, acompanyat per la Directora d'Infermeria, Norberta Sánchez i pel Director de Gestió, Alberto Fernández. Els 88 professionals que han obtingut plaça interina han estat 39 Diplomats/es Universitaris/es d'Infermeria, 28 Tècnics en Cures Auxiliars d'Infermeria, 7 Auxiliars Administratius i 6 Tècnics de Laboratori, 3 Celadores, 2 Tècnics en Anatomia Patològica, 2 Higienistes Dentals i un Fisioterapeuta.

Llegeix més...

El doctor Antonio Francisco Planas i la infermera Margalida Maria March, ambdós membres de la Secció de Nefrologia de l’Hospital Comarcal d’Inca, han estat nomenats coordinadors del Grup Multidisciplinari d’Accessos Vasculars en les categories professionals respectives.

Aquest grup multidisciplinari s’emmarca dins l’Estratègia de la malaltia renal crònica de les Illes Balears, que coordina el doctor Juan Buades i impulsa la Conselleria de Salut. Els seus integrants participen a tots els hospitals del Servei de Salut i als centres concertats que apliquen tractaments d’hemodiàlisi.

El seu objectiu és aplicar els protocols vigents per aconseguir el millor accés vascular en cada cas clínic, a més del control, la vigilància, el monitoratge i també l’educació del pacient en aquesta matèria. Una de les seves finalitats és establir indicadors de qualitat per tal d’aconseguir que l’accés vascular dels pacients amb què iniciïn el tractament d’hemodiàlisi sigui la fístula arteriovenosa, que és l’accés que dura més i el que presenta menys complicacions, i és més barat que el catèter permanent tunelitzat. En aquest sentit, el doctor Planas destaca que l’objectiu és aconseguir una prevalença de la fístula arteriovenosa en el 80 % dels pacients sotmesos a hemodiàlisi, tal com recomanen les guies clíniques.

Llegeix més...

La directiva de l'Hospital Comarcal d'Inca, encapçalada pel seu gerent, Rafael Marcote, va reunir els facultatius de les especialitats de Nefrologia i Cardiologia, que van superar el concurs oposició per procedir a la presa de possessió de les seves respectives places de personal estatutari fix del sector sanitari de Tramuntana.

A l'àrea de Nefrologia han estat dos els facultatius que han procedit a rubricar la seva presa de possessió, mentre que el nombre d'especialistes en Cardiologia que han subscrit les seves respectives places de personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears, adscrit a l'Hospital Comarcal d'Inca, puja al seu torn a dos especialistes.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 166 de 30/11/2013 s’ha publicat la resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 25 de novembre de 2013, per la qual es delega la signatura als gerents territorials de les àrees de salut de Menorca i d’Eivissa i Formentera per subscriure els convenis especials d’assistència sanitària.

Llegeix més...

En el BOIB de 14 de Juny es publica el reial decret que permet la mobilitat temporal de treballadors de l'administració pública dels Illes Balears.

Després d'una auditoria interna duta a terme en 2012 es va constatar que la prestació de serveis públics sofreix variacions durant l'any, no comportant-se de manera lineal. Conseqüència d'això, s'han afegit a la llei 3/2007 eines per a la mobilitat temporal del personal de l'administració pública dels Illes Balears. Aquesta llei com, contemplava la mobilitat del personal de l'administració pública, però no incloïa la possibilitat que aquesta fora de caràcter temporal.

Llegeix més...