En el BOIB núm. 64, de dia 17 de maig de 2022, s'ha publicat la resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es convoca la provisió, pel sistema de concurs, del lloc de feina de cap d’equip d’Admissió de l’Equip d’Atenció Primària de la Zona Bàsica de Salut Ses Roques Llises.

Llegeix més...

L'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), juntament amb els serveis de Pneumologia, Endocrinologia, Anàlisis Clíniques i Pediatria de l'Hospital Universitari Son Espases, han participat en la publicació d'un estudi que associa l'apnea obstructiva del son amb majors nivells d'inflamació i simpatia en la diabetis mellitus gestacional.

Llegeix més...

L’Enquesta sobre l’ús de drogues entre els estudiants de secundària a Espanya ESTUDES 2020-2021 mostra un descens del consum de totes les substàncies psicoactives entre alumnes de 14 a 18 anys de les Illes Balears respecte del 2018-2019. L’enquesta ha coincidit amb la pandèmia de coronavirus i aquesta reducció pot haver estat motivada per les mesures protectores que es van posar en marxa per frenar la pandèmia de COVID-19. L’alcohol va ser la substància més prevalent.

Llegeix més...

La Conselleria de Salut i Consum i l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) han signat un conveni per a la prestació d’assistència sociosanitària a pacients amb cures de llarga durada a la residència pública de gent gran de Son Caulelles, a Pòrtol, per l’import d’1.242.000 euros. Concretament, es concertaran un total de 30 places en la nova residència que obrirà en uns mesos.

Llegeix més...

L'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) i l'Hospital Universitari Son Espases han participat en la publicació d'un estudi sobre els subtipus de glioblastoma, que podrien mostrar resultats prometedors en el tractament amb temozolomida i millores en els seus efectes secundaris.

Llegeix més...

El Servei de Radiooncologia de l'Hospital Universitari Son Espases ha participat en la publicació d'un estudi sobre la durada mínima de la teràpia de privació d'andrògens amb radioteràpia definitiva per al càncer de pròstata d'alt risc. També hi han participat diferents centres espanyols.

Llegeix més...

Equip investigador del Laboratori d'Epigenètica del Càncer del grup de Biologia Cel·lular del Càncer de l'IdISBa

L'investigador Diego Marzese, del Laboratori d'Epigenètica del Càncer del grup de Biologia Cel·lular del Càncer de l’IdISBa, dirigirà l'estudi finançat per la Fundación CONTIGO contra el càncer de la dona per a la identificació de noves estratègies que millorin l'eficiència d'immunoteràpia en càncer de mama triple negatiu.

Llegeix més...

Dilluns 16 de maig, a les 13:30 hores a les aules 102-103 de l’Hospital Universitari Son Espases, es durà a terme el seminari Engineering platelet-derived extracellular vesicles as cell-free therapies for tendon regeneration, a càrrec de Manuel Gómez Florit, investigador Miguel Servet I de l’IdISBa.

Llegeix més...

El grup d'investigació en Nutrició Comunitària i Estrès Oxidatiu (NUCOX) de la Universitat de les Illes Balears i de l'IdISBa, el CIBEROBN, l'Institut Universitari d'Investigació en Ciències de la Salut (IUNICS) ha participat en un estudi sobre una possible estratègia terapèutica pel trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat utilitzant productes naturals per dirigir el PI3K. També hi han participat Kermanshah University of Medical Sciences, la Tehran University of Medical Sciences i la Universidad Central de Chile.

Llegeix més...

Després d'anys de reivindicacions sobre la importància del llenguatge i la necessitat que el nom del col·legi representi les professionals més enllà de la disciplina, el COIBA canvia el seu nom de “Col·legi Oficial d'Infermeria de les Illes Balears” aCol·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de les Illes Balears”, després que el passat 14 d'abril el Butlletí Oficial de la Comunitat recollís aquesta modificació.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 60 de dia 7 de maig de 2022, s'ha publicat la resolució de la directora gerent de l’Hospital Comarcal d’Inca de 26 d’abril de 2022 per la qual s’aprova la convocatòria per cobrir, pel procediment de promoció interna temporal, una plaça de substitució de Tècnic Especialista en Radiodiagnòstic de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Comarcal d’Inca.

Llegeix més...

L’Oficina Balear de la Infància i Adolescència (OBIA) i l’Oficina de la Salut Mental de les Illes Balears han organitzat vuit sessions de treball arreu de les Illes Balears per prevenir el suïcidi i les autolesions dels infants i adolescents. L’objectiu és detectar els possibles casos i fer un primer abordatge per prevenir-lo.

Llegeix més...

La Direcció General de Salut Pública i Participació, en coordinació amb el Servei de Salut, l’IBDona, el Pacte contra la Violència de Gènere, Baixa i BAUMA, ha reunit a mig centenar de professionals sanitaris de diversos àmbits en una jornada de reflexió sobre la formació que s’ofereix als treballadors en matèria de Salut i Gènere.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 60 de dia 7 de maig de 2022, s'ha publicat la resolució de la directora general de Recerca en Salut, Formació i Acreditació, en virtut de l'encomana de la presidenta de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), de 23 d'abril de 2021, per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació d'una persona investigadora amb titulació de grau i màster per al projecte «RICORS Malalties Cerebrovasculars».

Llegeix més...

Amb motiu de la commemoració del Dia Internacional contra l'assetjament escolar, el dia 2 de maig, el Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears (COPIB) adverteix que els menors i adolescents víctimes de ciberassetjament tenen major probabilitat de manifestar conductes de risc (ideació suïcida i autolesions) i demanda més mesures de prevenció en tots els àmbits i tolerància zero amb la violència sigui com sigui el format i canal que s'utilitzi.

Llegeix més...

Per a l’elecció de membres es tendrà en compte la formació i l’experiència professional en metodologia, bioètica i aspectes legals de la investigació clínica. Igualment, es tendrà en compte el fet insular, per tal de garantir, sempre que sigui possible, la representació de les illes de Menorca, d’Eivissa i de Formentera, i s’atendrà al principi de presència equilibrada entre dones y homes.

Llegeix més...

La Biblioteca Virtual de Ciències de la Salut de les Illes Balears (Bibliosalut) ha participat, junt amb la Universitat Pompeu Fabra, la Universidad Alfonso X El Sabio, l'Hospital Universitari d'Àraba, la Universitat del Païs Basc, Alter Biblio, la  Fundación Jimenez Díaz i la Universidad de Extremadura, en la publicació d'un article en el qual s'analitza la detecció dels articles retractats a les bases de dades i així realitzar cerques bibliogràfiques confiables.

Llegeix més...

El Grup de Treball de Salut Planetària de la semFYC, juntament amb el Consell General de Col·legis Oficials de Metges (CGCOM) i diverses societats científiques mèdiques d'àmbit estatal, han impulsat el document "Alianza Médica contra el Cambio Climàtico", que pretén sensibilitzar als professionals de la medicina de la necessitat de combatre el canvi climàtic i adoptar una postura proactiva en relació amb la descarbonització de la sanitat, el compliment de l'Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Llegeix més...

El Vicerectorat d’Investigació i Política Científica convoca el III Concurs de Divulgació Científica de la UIB, per promoure la publicació d’articles de divulgació de l’activitat científica i la recerca que es desenvolupen a la universitat.

Llegeix més...

Atenció Primària de Mallorca i l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) han participat en l'assaig aleatori controlat EVIDENT 3 sobre l'efecte d'una intervenció multicomponent amb mHealth en la composició de la dieta en una població amb sobrepès i obesitat. També hi han participat diferents centres espanyols.

Llegeix més...

Ana M. Sahuquillo Martínez, responsable de la unitat

El Servei de Cardiologia de l'Hospital de Manacor va posar en marxa una consulta monogràfica d'Insuficiència Cardíaca (IC) que, actualment, s'ha convertit en Unitat d'IC Comunitària, avalada amb el Certificat SEC Excel·lent de la Societat Espanyola de Cardiologia.

Llegeix més...

La trobada, duita a terme els dies 28 i 29 d'abril, va tenir com a objectiu principal crear un fòrum d'aprenentatge i debat, en el qual els professionals relacionats directament i indirectament amb l'assistència del pacient en aquestes àrees puguin conèixer, adquirir i ampliar coneixements basats en les diferents línies d'actuació implementades a l'Hospital Son Llàtzer.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 57 de dia 30 d'abril de 2022, s'ha publicat la resolució de la directora general de Recerca en Salut, Formació i Acreditació, en virtut de l'encomana de la presidenta de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), de 23 d'abril de 2021, segons l'article 28.3 dels Estatuts de la Fundació IdISBa, per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació d'un tècnic o tècnica de suport a la investigació per al grup GRAPP-caIB de les Xarxes d'Investigació Cooperativa Orientada a Resultats en Salut (RICORS).

Llegeix més...

En el BOIB núm. 57 de dia 30 d'abril de 2022, s'ha publicat la resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, de 25 d'abril de 2022, per la qual s'aprova la convocatòria per cobrir, pel sistema de promoció interna temporal, una plaça vacant del grup tècnic de la funció administrativa (A1) de la plantilla orgànica autoritzada dels Serveis Centrals del Servei de Salut de les Illes Balears.

Llegeix més...

L'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera ha reforçat les urgències d'atenció primària per a la temporada estival, reorganitzant recursos que fins ara estaven destinats a l'atenció de patologies respiratòries. D'aquesta manera s'habilitaran onze equips formats per un professional mèdic i un altre d'infermeria per reforçar les urgències a atenció primària i possibilitar l'obertura de consultes per a desplaçats en els quatre grans centres de salut d'Eivissa.

Llegeix més...

L'objectiu de la convocatòria és poder comptar amb els professionals adequats per a la realització d'informes pericials. Per aquest motiu, es concedeix una subvenció directa nominativa al Consell General de Col·legis Oficials de Psicòlegs en matèria d'assistència psicològica a les víctimes del delicte.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 54 de dia 23 d'abril de 2022, s'ha publicat la resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears d'11 d’abril de 2022 per la qual es convoca la provisió, pel sistema de concurs, del lloc de treball de cap de secció de Planificació i Desenvolupament de Recursos Humans de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Universitari Son Llàtzer.

Llegeix més...

El Grup Cancer Epigenetics Laboratory at the Cancer Cell Biology de l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) han publicat un estudi sobre com les signatures epigenètiques prediuen l'estadi nodal patològic en pacients amb càncer de mama amb receptors d'estrogen positius i malaltia amb ganglis clínicament positius. També hi han participat la David Geffen School of Medicine at UCLA, la Providence Saint John's Health Center i la Duke University School of Medicine.

Llegeix més...

La sessió es durà a terme el 5 de maig de les 9.30 h fins a les 11.30 h a la sala d'actes de l'Hospital Universitari Son Espases. L'objectiu de la formació és l'adquisició de conceptes bàsics per entendre la importància del correcte compliment de l'actual legislació en matèria de protecció de dades personals en l'àmbit professional.

Llegeix més...

El Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears (COPIB), davant la situació que estan patint les famílies ucraïneses que estan arribant a les nostres illes, vol crear una borsa de psicòlegs i psicòlogues per atendre les possibles necessitats que se'n poden derivar de l'afectació psicològica a conseqüència de la situació que estan vivint.

Llegeix més...

Subcategories