El Servei d'Hematologia de l'Hospital Universitari Son Espases i l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) han participat en la publicació d'un cas i una revisió de la literatura sobre la identificació de dues noves variants genètiques EPOR en policitèmia familiar primària. També hi han participat l'Hospital del Mar, l'IMIM i l'Hospital Punta Europa.

Llegeix més...

Atenció Primària de Mallorca, l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), han publicat l'estudi LESS-PHARMA sobre la identificació i deprescripció de medicació potencialment inapropiats en la població gran amb excessiva polifarmacologia a atenció primària. També hi han participat el Norwegian Institute of Public Health, la semFYC i l'Hospital Universitari Miguel Servet.

Llegeix més...

Pere Llinàs-Arias, Miquel Ensenyat-Méndez, María Solivellas Pieras, Diego Marzese i Sandra Iñiguez-Muñoz.

El laboratori dirigit pel Dr. Diego Marzese, corresponsable del grup de Biologia Cel·lular del Càncer (BIOCANCER) de l'IdISBa, ha estat seleccionat per la Universitat de Califòrnia (UCLA) per realitzar l'edició gènica de models cel·lulars derivats de tumors mamaris amb perfils triple negatius i l'anàlisi bioinformàtica per identificar factors epigenètics involucrats en l'adquisició de resistència a fàrmacs utilitzats per al tractament d'aquesta malaltia.

Llegeix més...

La Mesa Sectorial de Sanitat, formada pel Servei de Salut i els representants sindicals de les organitzacions UGT, SIMEBAL, SATSE, CSIF, CCOO i USAE, van aprovar el passat 18 de novembre les bases generals i barems dels mèrits que han de regir els processos selectius del Pla d’Estabilitat de les 4.115 places que es convocaran: 2.496 per concurs oposició i 1.619 per concurs extraordinari.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 145, de dia 10 de novembre de 2022, s'ha publicat la resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura, per la qual es convoquen ajuts per a la formació de personal investigador (FPI) i la formació de personal investigador empresarial (FPI-E), així com subvencions per a taxes acadèmiques (FPI 2022).

Llegeix més...

El Servei d'Oncologia Mèdica de l'Hospital Universitari Son Llàtzer ha participat en la publicació d'un estudi basat en les dades del registre AGAMENON-SEOM sobre la influència de l'estat de HER2 en el benefici del ramucirumab i paclitaxel com a tractament de segona línia per adenomacarcinoma gastroesofàgic avançat. També hi han participat diferents centres espanyols.

Llegeix més...

La Plataforma d’Oci de Qualitat de les Illes Balears (POQIB) i la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB) van repassar, durant el Dia Mundial sense Alcohol, celebrat el dia 15 de novembre, les experiències que han duit a terme diversos municipis per prevenir-ne el consum entre els menors durant les festes locals.

Llegeix més...

La presidenta del Govern de les Illes Balears, Francina Armengol, acompanyada de la consellera de Salut i Consum, Patricia Gómez, ha visitat el nou servei d’hemodiàlisi de Formentera, que va començar a funcionar el dia 21 de novembre. Es tracta d’un nou servei de l’hospital de dia, ubicat en un espai de 50 metres quadrats, i que s’ha posat en funcionament amb quatre llocs d’hemodiàlisi i una nova planta d’aigües. En total, el Govern ha fet una inversió de prop de 600.000 euros per posar en marxa aquest servei, dels quals 400.000 euros corresponen a la inversió en la dotació tècnica i la resta a contractació de personal per poder dur-lo a terme.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 145, de dia 10 de novembre de 2022, s'ha publicat la resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca, de 7 de novembre de 2022, per la qual es convoca la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de responsable d’infermeria de l’Equip d’Atenció Primària (EAP) de la zona bàsica de salut (ZBS) de So Na Monda de la plantilla orgànica autoritzada d’Atenció Primària de Mallorca.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 145, de dia 10 de novembre de 2022, s'ha publicat la resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca, de 7 de novembre de 2022, per la qual es convoca la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de director/a de la zona bàsica de salut de So Na Monda de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 143, de dia 5 de novembre de 2022, s'ha publicat la resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears, per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació de personal tècnic mitjà per a la investigació per al projecte «Estudi clínic i microbiològic sobre l’impacte de la multiresistència en la virulència i en la resposta de l’hoste a la infecció per Pseudomonas aeruginosa».

Llegeix més...

En el BOIB núm. 143, de dia 5 de novembre de 2022, s'ha publicat la resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació de personal tècnic mitjà en nutrició per a la Unitat d'Oncologia de l'Hospital General Mateu Orfila.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 145, de dia 10 de novembre de 2022, s'ha publicat la resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació de personal tècnic mitjà de suport a la investigació clínica per al projecte «RADIX en genòmica per a la medicina de precisió, finançada pel projecte IdISBa-Janssen».

Llegeix més...

El Departament de Cardiologia de l'Hospital Universitari Son Espases i l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) han participat en un estudi sobre la incidència i predictors de mort primerenca en pacients sotmesos a un tancament percutani de l'apèndix de l'aurícula esquerra. També hi han participat diferents centres espanyols i canadencs.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 143, de dia 5 de novembre de 2022, s'ha publicat la resolució de la directora gerent de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera, mitjançant la qual es convoca, pel sistema de lliure designació, el lloc de prefectura de secció de Microbiologia de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Can Misses de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 143, de dia 5 de novembre de 2022, s'ha publicat la resolució de la directora gerent de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera, mitjançant la qual es convoca la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de responsable d’infermeria de l’Equip d’Atenció Primària (EAP) del Centre de Salut Es Viver, de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 146, de dia 12 de novembre de 2022, s'ha publicat la resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, de 8 de novembre de 2022, per la qual s’aprova la convocatòria per cobrir, pel sistema de promoció interna temporal, dues places de la categoria infermer/infermera (A2) de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital de Manacor.

Llegeix més...

El Translational Pancretatic Cancer Oncogenesis Group de l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) ha participat en un estudi sobre el potencial terapèutic dels inhibidors de les quinasses mitòtiques en els càncers del sistema gastrointestinal. També hi han participat l'Ege University, la Islamic Azad University i la University of Crete.

Llegeix més...

Els Departaments d'Hematologia de l'Hospital Universitari Son Llàtzer i l'Hospital Universitari Son Espases han participat en un estudi sobre 5'-nucleotidasa, genotipus citosòlic II i resultat clínic en pacients amb leucèmia mieloide aguda amb citogenètica de risc intermedi. També hi han participat diferents centres.

Llegeix més...

L’Observatori del Joc Online (OJO) de les Illes Balears va fer públic, el dia 29 d’octubre, amb motiu del Dia Nacional sense Joc d'Atzar, la seva Memòria Anual 2021-2022, una compilació de les dades, notícies i estudis més rellevants del joc en línia i altres pràctiques que generen comportaments addictius a Internet, que s'han publicat durant el darrer any.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 143 de dia 5 de novembre de 2022, s'han publicat les Bases generals de la convocatòria per a la selecció de personal laboral temporal per crear una borsa de feina de gestor d’emergències del per al Servei d'Emergències de les Illes Balears (SEIB 112), de la societat mercantil pública Gestió d'Emergències de les Illes Balears, SAU.

Llegeix més...

Els Serveis de Medicina del Treball de l'Hospital de Manacor i l'Hospital Universitari Son Llàtzer han publicat, junt amb  l'Hospital de Getafe, una revisió sistemàtica sobre els efectes de la melatonina exògena del trastorn de son per treballar en torns en personal sanitari. També hi han participat el FISABIO, la Universitat Miguel Hernández i l'Institut d'Investigació Carlos III.

Llegeix més...

El dilluns 14 de novembre, a les 13:30 hores, les aules 102-103 de l'Hospital Universitari Son Espases acolliran el seminari d'innovació “Big Data e IA en la alerta temprana de enfermedades y en el seguimiento del impacto del tratamiento”, a càrrec d'Elisa Martín, directora de l'Àrea de Salut a l'Institut d'Enginyeria del Coneixement, i Antonio Roibás, director mèdic de l'Àrea de Salut a l'Institut d'Enginyeria del Coneixement.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 143, de dia 05 de novembre de 2022, s'ha publicat la resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears, per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació de personal tècnic mitjà per a la investigació per al projecte «Estudi clínic i microbiològic sobre l’impacte de la multiresistència en la virulència i en la resposta de l’hoste a la infecció per Pseudomonas aeruginosa» (PSID/SEIMC).

Llegeix més...

El grup GRAPP-Caib amb membres de l'IdISBa i Atenció Primària de Mallorca, el grup NUTRECOR i Atenció Primària de Mallorca, han participat en un estudi sobre l'associació longitudinal de la qualitat dels carbohidrats a la dieta amb la deposició del greix visceral i altres indicadors adiposos. També hi han participat el CIBEROBN, l'ISCIII, l'IdiSNA, l'IBIOMED, l'IDIBAPS, el CIBERDEM, l'IMIM i el Brigham & Women's Hospital and Harvard Medical School.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 140, de dia 29 d'octubre de 2022, s'ha publicat la resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, de 14 d’octubre de 2022, per la qual s’aprova la convocatòria per cobrir, pel procediment de promoció interna temporal, dues places de la categoria d'Infermer/a Obstètric-Ginecològic (A2) de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Universitari Son Espases.

Llegeix més...

Subcategories