El Consell de Govern ha aprovat l'encàrrec fet a l’Institut Balear de la Dona i a l’entitat pública empresarial IBETEC per tal que dins el primer semestre de 2018 es pugui facilitar a les dones víctimes de violència de gènere un dispositiu a partir de l’ús de sensors de localització que permetin localitzar-les quan es trobin en situació de risc i activar una intervenció immediata.

La Vicepresidència i Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme, per mitjà de l’entitat IBETEC, està implantant una xarxa de sensorització del territori capdavantera, de baixa velocitat de transmissió, basada en la tecnologia LoRaWAN.

Es tracta d’una xarxa per desenvolupar l’anomenada Internet de les coses (IoT, en anglès), que rebrà el nom de IoTIB. Aquest projecte permetrà disposar d’una xarxa pública de sensors, que abastarà tot el territori de les Illes Balears, i que anirà dirigida a potenciar el desenvolupament d’iniciatives de gestió a partir de dades reals. 

És la primera xarxa pública d’aquestes característiques en l’àmbit de l’estat espanyol i una de les primeres d’Europa.

Llegeix més...

El Centre de Salut Vila ha presentat el primer mapa d’actius en salut de les Pitiüses, un projecte que recull tots els recursos que contribueixen al benestar i a la salut dels habitants d’Eivissa.

Gràcies a aquest mapa, el personal sanitari pot fer una prescripció social de diversos actius als pacients, entre els quals es troben biblioteques municipals, ajuntaments, museus, centres de salut i fins i tot cursos i màquines de bioexercici situades a Marina Botafoch o al Parc Puig d’en Valls. Tot això suma un total de 25 actius, que ara es poden consultar interactivament.

Els actius

Llegeix més...

El Consell de Ministres va aprovar el Reial decret Llei pel qual s'ha modificat la Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries enfront del tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes del tabac, per traslladar la Directiva 2014/40/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 3 d'abril de 2014.

El nou Reial decret Llei és un pas més cap a la culminació de la trasposició de la normativa europea de tabac.

Novetats més importants

- Limitacions a la venda a distància dels dispositius susceptibles d'alliberar nicotina, com són els cigars electrònics, i envasos de recarrega. S'equipara la publicitat, la promoció i el patrocini d'aquests dispositius a les dels productes del tabac.

Llegeix més...

El Col·legi Oficial d'Infermeria de les Illes Balears (COIBA) ha acollit un intens debat sobre com podem avançar cap a una cura digna i sense subjeccions en qualsevol àmbit assistencial.

Tenir cura dignament, sense subjeccions, és possible; però requereix canviar el paradigma de la cura, passant d'un enfocament paternalista, en què el pacient és tutelat pel professional, a un model de centrat en la persona, en la seva autonomia i el seu dret a escollir.

Aquesta és la principal conclusió del debat organitzat recentment al COIBA, que va comptar amb la ponència d'Ana Urrutia, metgessa, doctora en geriatria i presidenta de la Fundació Cuidados Dignos, que advoca per l'eliminació de les subjeccions en tots els nivells assistencials.

Llegeix més...

La Direcció General de Salut Pública i Participació, de la Conselleria de Salut, ha publicat la Memòria 2016.

Aquesta Memòria s’ha elaborat d’acord amb un guió propi estructurat, que han seguit tots els serveis i totes les coordinacions.

A més, per primera vegada, es presenten de manera individualitzada dos dels temes que s'estan treballant transversalment i que són prioritaris per a la Conselleria de Salut: la lluita contra el tabaquisme i salut i gènere.

Així mateix, a la Memòria, es desenvolupen una multitud de programes i campanyes, tant de protecció de la salut i de prevenció de les malalties, com de promoció de la salut.

Llegeix més...

La consellera de Serveis Socials i Cooperació, Fina Santiago, ha explicat els pressuposts per a l’any 2018 a la Comissió d’Hisenda i Pressuposts del Parlament de les Illes Balears.

La reactivació de la Llei de dependència es reflecteix en els pressuposts de la Conselleria per a l’any 2018. Així el 58 % del pressupost total es destinarà a consolidar serveis i equipaments que s’han posat en marxa o reforçat, com ara la teleassistència per a persones amb dependència o el servei d’atenció domiciliària lligat a dependència, i a mantenir l’augment de places a la Xarxa Pública d’Atenció a la Dependència.

Per a l’any 2018, a més, hi haurà finançament per iniciar i projectar nous equipaments públics: cinc noves residències per a persones amb dependència i centres de dia.

Llegeix més...

El dia 25 de novembre se celebra el Dia Internacional de la No-violència Masclista.

Per commemorar aquest dia, i com adhesió a "Reacció, Pacte social contra les violències masclistes", la Coordinació Autonòmica de Salut i Gènere, que depèn de la Direcció General de Salut Pública i Participació, va organitzar un concurs de cartells commemoratius.

l'Institut Balear de la Dona, de la Conselleria de Presidència, ha jugat el paper de jurat d'aquest concurs.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 131, de 26 d’octubre de 2017, s’ha publicat la Resolució relativa a la sol·licitud de l’Associació provincial de lesionats medul·lars i grans discapacitats (ASPAYM Illes Balears), pel que fa a la convocatòria del concert del servei d’acompanyament per a persones amb discapacitat física i necessitat de suport extens per a l’any 2017.

S’aprova l’expedient de concert social amb l’entitat ASPAYM Illes Balears per a 7.140 activitats, que representen el 100 % de les activitats sol·licitades, al preu de 41,96 euros per activitat, per un import total de 299.594,40 €.

En el BOIB núm. 64, de 25 de maig de 2017 trobareu la convocatòria del concert del servei d'acompanyament per a persones amb discapacitat física i necessitat de suport extens per al 2017.

Llegeix més...

El Consell de Govern ha autoritzat a la Conselleria de Salut a concedir dues subvencions directes a l’entitat Metges del Món de les Illes Balears, per un import total de 102.420 euros, amb la finalitat de finançar part de les despeses derivades de dos dels projectes que l’entitat du a terme a les Illes Balears.

En concret, s’ha autoritzat una subvenció de 71.100 € per finançar part del programa “Obrint Camins en Salut”, dirigit a persones en situació de prostitució, i una altra partida de 31.320 euros per al programa de reducció de danys per a persones usuàries de drogues que es troben en risc o en situació d’exclusió social (INRED 2017).

El programa “Obrint Camins en Salut” té com a objectiu general promoure la integració i l’accés al dret a la salut de les persones en situació de prostitució o risc d’exclusió social i enfortir les capacitats de titulars de drets, responsabilitats i obligacions d’aquestes persones.

El cost total del projecte presentat és de 240.618,37 € i el període d’execució és de l’1 de gener al 31 de desembre de 2017.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 265, de dia 1 de novembre de 2017, s'ha publicat la Resolució de la Secretaria d'Estat de Serveis Socials i Igualtat, per la que es publica l'Acord del Consell de Ministres mitjançant el qual es formalitzen els criteris i la distribució resultant per a l'exercici 2017 del crèdit de 700.000 euros per al desenvolupament de programes i la prestació de serveis que garanteixin el dret a l'assistència social integral a les víctimes de violència de gènere. A més, del crèdit de 2.000.000 d'euros per a programes de suport a víctimes d'agressions i/o abusos sexuals.

Així doncs, a les Illes Balears li correspon el següent:

Atenció especialitzada a menors víctimes de violència de genere

Per a la distribució, es pren com a criteri únic el de la població de 0 a 17 anys resident a cada comunitat autònoma.

A les Illes Balears li corresponen 18.498 euros.

Llegeix més...

Subcategories

 

Es presenta en aquesta pàgina un recull de les notícies aparegudes a Infosalut sobre el nou coronavirus (2019-nCoV - COVID-19), així com informació actualitzada de les autoritats sanitàries i una selecció de recursos d'informació científica i vídeos sobre aquest tema.

[Foto: National Institutes of Health (NIH) / Coronavirus / CC-by-sa-2.0]


El web Infosalut utilitza cookies pròpies per millorar la navegació. Les cookies utilitzades no contenen cap tipus d'informació de caràcter personal. Si continua navegant entendrem que accepta el seu ús. Disposa de més informació de les cookies i com pot impedir el seu ús en la nostra política del web.