El Laboratori d’Histocompatibilitat s’encarrega de fer els estudis dels gens que codifiquen les  molècules que permeten triar el receptor més adient per rebre la donació d’un òrgan o de medul·la òssia.

D’aquesta manera, amb l’estudi i el tipatge de les molècules HLA, -Human Leucocyte Antigens- és possible reduir el risc de rebuig i augmentar la supervivència de l’empelt. A partir d’ara, el Laboratori de Son Espases, també realitzarà el tipatge dels donants voluntaris de medul·la òssia, que s’afegiran a la feina de tipatge de donants i receptors de pulmó, fetge, cor i ronyó.

Llegeix més...

A partir del dilluns 16 de setembre, el Servei de Salut començarà a expedir la nova targeta sanitària individual als centres de salut. Per fer més fàcil la gestió, les persones interessades poden concertar una cita telefonant al 902 079 079 o inscrivint-se al centre de salut corresponent. Tanmateix, per facilitar el procés d’implantació de la nova targeta, la vigència de totes aquelles que hagin caducat durant els mesos de juliol, agost i setembre de 2013 quedarà prorrogada automàticament per un termini de sis mesos.

Llegeix més...

El Servei d’Urgències d’Atenció Primària (SUAP) de Mallorca ha realitzat 93.668 visites el primer semestre de 2013. Del total de les consultes registrades, un 77 % (72.185) han estat a pacients majors de 14 anys. Per centres, el nombre de visites ha estat de 29.788 (Escorxador), 23.181 (Escola Graduada), 21.723 (Son Pisà), i 18.976 (Inca).

El director general del Servei de Salut, Miquel Tomàs, acompanyat del gerent d’Atenció Primària, Federico Sbert; del coordinador del SUAP d’Escola Graduada, Javier Salcines; i del coordinador del centre de salut d’Escola Graduada, Adriano Mairata, ha visitat el centre per conèixer de primera mà el funcionament d’aquest servei de referència en l’atenció primària.

Llegeix més...

L’Hospital Universitari Son Espases ha aprovat un Protocol d’acompanyament i de pell amb pell per a la cesària. El que es pretén és que el pare o la persona que la dona triï l’acompanyi durant la cesària. Els objectius són: millorar la vivència de les mares respecte de la cirurgia, donar-los suport emocional, facilitar la realització del contacte pell amb pell amb el nadó, així com minorar el temps d’inici de la lactància materna i millorar-ne l’adaptació.

Llegeix més...

Al BOE del dia 31 de juliol s'ha publicat la reforma de llei de riscos laborals en l'àmbit sanitari. Reforma que té com a punt principal, el reforç de la protecció contra objectes punxants per part del personal sanitari.

En primer lloc, serà necessari que una avaluació de riscos tingui en compte la determinació a l'exposició del treballador als objectes punxants i les malalties susceptibles de ser contretes.

Llegeix més...

Amb un percentatge de 4,6% de pacients afectats per aquest tipus d'infeccions de contagi hospitalari, l'hospital d'Inca presenta els millors resultats, en relació a la mitjana que arriben als hospitals espanyols de menys de 200 llits, ja que el seu índex es situa en 4,86%, mentre que la mitjana global espanyola arriba al 6,9% i l'europea al 5,7%.

Llegeix més...