L’Hospital Universitari Son Espases ha programat, entre els mesos de juliol i setembre, 165 sessions quirúrgiques més que en el mateix període de l’any passat. En concret, durant aquests mesos es preveu operar a més de 5.000 pacients, 600 més que l’any 2013. D’aquesta manera, l’Hospital adequa els recursos a les necessitats assistencials del període estival. Durant els mesos d’estiu, s’acompleixen els torns de vacances dels professionals i l’activitat assistencial disminueix en general.

Entre el 16 de juliol i el 30 de setembre estan previstes 1.364 sessions quirúrgiques, 165 més que l’any passat.

Llegeix més...

A Espanya, hi ha 104 Unitats d’Hospitalització a Domicili. Aquestes unitats permeten a alguns pacients superar una de les etapes de recuperació en el seu domicili, però amb les atencions i cures pròpies d’un hospital.

La Unitat d’Hospitalització a Domicili de l’Hospital Universitari Son Espases presta atenció les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any. Durant els nou anys d’existència, els professionals d’aquest servei han atès més de 4.500 pacients. Actualment, visiten una mitjana de 15 pacients al dia, de manera que cada pacient és valorat a diari pels membres de l’equip. La mitjana d’estada hospitalària en aquest servei és, aproximadament, de 6 dies.

Les principals patologies que poden ser ateses mitjançant aquest model d’hospitalització són les següents: malalties pulmonars obstructives cròniques (MPOC) i infeccions respiratòries, ja que els pacients que les pateixen necessiten tractaments amb oxigen, aerosols i antibiòtics per via parenteral; infeccions òssies; intestinals; urinàries; o postquirúrgiques. En alguns casos, també es poden tractar patologies com la meningitis o bé assistir a malalts neurològics o grans paraplègics. Una altra prestació són les extraccions de mostres per a les analítiques.

Llegeix més...

La Conselleria de Salut i el Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears han firmat una pròrroga del conveni de col·laboració entre ambdues entitats amb un cost de 61.000 euros, a fi que les oficines de farmàcia dispensin metadona a persones amb problemes d’addicció als opiacis.

El conseller de Salut, Martí Sansaloni, i el president del Col·legi Oficial de Farmacèutics, Antoni Real, han subscrit la pròrroga de l’acord per a l’any 2014. A la signatura del conveni, també hi ha estat present el director general de Salut Pública i Consum, Rafael Santiso.

L’objecte d’aquest conveni és facilitar el tractament amb opiacis de les persones dependents que estan incloses en el programa de dispensació de metadona a través de les oficines de farmàcia. El 2013 varen ser 34 les oficines de farmàcia, 374 les persones incloses en aquest programa i 32.013 el total de dosis dispensades.

Llegeix més...

La Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears (FBSITIB) ha aconseguit en les diferents campanyes que s’han fet en totes les illes amb motiu del Dia Mundial del Donant de Sang que més de mil persones s’hagin acostat a donar sang. S’han obtingut 834 donacions de sang dels diferents grups sanguinis, de les quals 74 pertanyien a persones que varen donar sang per primera vegada.

Per això, la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears ha mostrat el seu agraïment a totes les persones que han demostrat la seva solidaritat a través de les campanyes organitzades amb motiu del Dia Mundial del Donant de Sang.

Llegeix més...

La Conselleria de Salut i la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats han signat un conveni, de cinc anys de durada, per dur a terme el programa Alerta Escolar Balear, per impartir formació en primers auxilis als professors i educadors en cas d’emergència. Han signat el conveni el conseller de Salut, Martí Sansaloni; la consellera d’Educació, Cultura i Universitats, Joana Maria Camps, i el director del Servei de Salut, Miquel Tomàs. A l’elaboració i disseny d’aquest conveni ha participat Mercedes Escarrer, pediatra del Servei de Salut.

L’objectiu d’aquest conveni és establir les mesures necessàries per assegurar que els professionals de l’àmbit sanitari imparteixin una formació adequada de primers auxilis, en cas d’emergència, pel que fa a patologies d’asma, al·lèrgies/anafilaxi, epilèpsia/crisi convulsiva, cardiopaties congènites i diabetis, als professionals dels centres d'educació infantil, primària, secundaria obligatòria, secundaria postobligatòria i educació especial, ja siguin públics, privats o concertats, amb un alumnat d'edats compreses entre els 0 i 19 anys, excepte els centres d’educació especial en els quals s’estableix una edat màxima de 21 anys.

Llegeix més...

En el Ple del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (SNS), la ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, Ana Mato, i els consellers de Salut de les diferents Comunitats Autònomes han acordat, entre altres temes, impulsar el reconeixement dels treballadors del SNS com autoritats públiques amb la finalitat d'evitar les agressions verbals i físiques, tant en l'atenció primària com en l'hospitalària. A l'àmbit professional són els metges, seguits dels infermers, els que suporten més agressions.

També es reconeixerà com autoritat el personal d'institucions vinculades al SNS.

Professionals sanitaris

Llegeix més...

La Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears disposa del primer Banc de Llet Materna d'Espanya, des del 2001. En aquest banc és on es conserva i es distribueix la llet, donada de forma altruista. 

Poden ser donants de llet materna totes les mares que estiguin donant el pit i que gaudeixin d'una salut òptima. Aquestes dones han de contactar amb el Banc de Llet Materna de la Fundació Banc de Sang i Teixits.

Segons els darrers protocols mèdics, un nadó de menys d'1,5 quilos necesita aproximadament fins a dos litres de llet materna per setmana per una correcta alimentació.

Llegeix més...

Al llarg d’una sessió clínica, la Dra. Carmen Ortuño, cap del Servei d’Oftalmologia, ha informat que el percentatge de població que demanda atenció d’aquesta especialitat és del 17 %, però que concretament a l’Hospital Comarcal d’Inca s’eleva fins al 60 % del nombre total de consultes, sobretot de pacients procedents de derivacions des d’Atenció Primària.

Pel que fa a les demandes de derivació preferent, ha indicat que els pacients que requereixen l’atenció prioritària dels oftalmòlegs són els que presenten algun d’aquests problemes: cos estrany a la còrnia; queratoconjuntivitis química, infecciosa i herpètica; pèrdua aguda de la visió; miodesòpsia o fotòpsies d’instauració recent; hiperèmia ciliar o mixta; dolor ocular agut; contusió ocular o anisocòria ocular.

Llegeix més...

Durant el 2013 l’activitat de donació i trasplantament en els hospitals del Servei de Salut de les Illes Balears va assolir la xifra de 39 donants, dels quals es varen obtenir un total de 149 òrgans i es varen fer 39 trasplantaments renals.

Quant a l’origen dels donants, cal destacar l’alt índex d’estrangers, un 41 % del total (5 d’Alemanya, 2 del Regne Unit, 2 de l’Equador, 1 de l’Índia, 1 de Sèrbia, 1 de l’Iraq, 1 d’Itàlia, 1 de Noruega i 1 de Dinamarca).

Malgrat que el nombre de donants és lleugerament inferior a l’any anterior, 42 el 2012, els òrgans generats per a trasplantaments s’incrementaren el darrer any respecte de l’anterior en un 19 %, i es varen obtenir 149 òrgans el 2013, enfront dels 125 de 2012. Pel que fa als trasplantaments, a l’Hospital Universitari Son Espases es van fer un total de 39 trasplantaments renals.

Llegeix més...

El SAMU 061 reforçarà a partir del juny la flota d’ambulàncies amb nou unitats per donar resposta a l’increment de l’activitat durant la temporada estival. Concretament s’habilitaran vuit unitats de suport vital bàsic (SVB) i una de suport vital avançat (UVI mòbil). Aquest augment respon a la necessitat de donar cobertura a l’important creixement de la població flotant i per consegüent a l'increment del nombre d’avisos i d’assistències per urgències sanitàries. Així doncs, des del 15 de juny fins al 30 de setembre es reforça el centre coordinador a les hores en què hi ha més increment d’avisos.

Reforços per a la temporada d’estiu

    El SAMU 061 ha estructurat els reforços habituals de la manera següent:

    Ambulàncies de suport vital bàsic:

Llegeix més...