El Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat i les comunitats autònomes han autoritzat l'aprovació d'un nou fons de 32 milions d'euros, per a famílies vulnerables socialment i amb fills menors a càrrec seu, per cobrir les necessitats bàsiques com per exemple despeses en alimentació, higiene, accés als serveis de salut, etc.

Una partida d'aquest fons es destinarà al Pla d'Inclusió Social, que alhora contempla la recomanació de la Comissió Europea sobre inversions sociofamiliars i de la infància. A la Comunitat Autònoma de las Illes Balears li corresponen 885.993 euros.

També es contempla una partida per al Fons d'Ajuda Europea 2014-2020 per a les persones més desfavorides, i que substitueix al Pla d'Ajuda Alimentària.

Llegeix més...

La Unitat de Cures Pal·liatives Pediàtriques de Mallorca ha obert una nova consulta a l'Hospital Comarcal d'Inca amb la finalitat d'atendre-hi els infants del Sector Sanitari de Tramuntana que requereixin cures pal·liatives, amb la qual cosa es reduirà la distància en els desplaçaments i, consegüentment, millorarà la seva qualitat de vida, ja que fins ara aquests pacients pediàtrics incurables i els seus familiars eren atesos a la consulta externa ubicada a l'Hospital Universitari Son Espases. L'obertura d'aquesta nova consulta suposarà, doncs, un gran avantatge per la proximitat per als pacients.

Està previst que la consulta se situï concretament a les instal·lacions de la Unitat Bàsica de Salut de Son Amonda, a Inca. Estarà a càrrec de la Dra. María García de Paso, especialista en pediatria de l'Hospital Comarcal d'Inca que també forma part de la Unitat de Cures Pal·liatives de Mallorca, ubicada a l'Hospital Universitari Son Espases; a més, comptarà amb una infermera del mateix hospital.

Llegeix més...

La Unitat de Cures Pal·liatives Pediàtriques de l'Hospital Universitari Son Espases ha atès 180 pacients des de la seva posada en marxa. L'objectiu principal d'aquesta unitat és millorar la qualitat de vida de l'infant malalt i la de la seva família mitjançant l'atenció de les seves necessitats físiques, emocionals, socials i espirituals.

Els professionals de la unitat atenen els infants en els seus domicilis, la qual cosa afavoreix la comoditat del pacient i també fa possible intervenir en l'entorn familiar. El 35 % dels pacients atesos per la unitat tenen malalties neurològiques; un 20 % presenten malformacions congènites; un 10 %, seqüeles de prematuritat i un 10 % són pacients amb càncer. Recentment, l'equip de la unitat ha estat reforçat, ara disposa del suport, un dia a la setmana, d'una pediatra de l'Hospital Comarcal d'Inca i d'una segona infermera de pediatria durant mitja jornada.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 163, de 29 de novembre, s'ha publicat el Decret 49/2014, de 28 de novembre de 2014, pel qual es crea el Centre Coordinador del Programa de Cures Pal·liatives de les Illes Balears.

La normativa, declaracions i altres documents, europeus i espanyols, contemplen la protecció de la salut pública en general, i les cures pal·liatives, en particular, com un pilar fonamental per una atenció sanitària basada en la dignitat, l'autonomia i els drets dels pacients.

A les Illes Balears, en relació al tema, cal destacar el següent:

Llegeix més...

En el BOIB núm. 29, d'1 de març, s’ha aprovat la Llei 1/2014, de 21 de febrer, de cans d’assistència.

En l’àmbit nacional i autonòmic hi ha normativa diversa que afecta les persones amb minusvalies físiques, psíquiques i sensorials i que fa referencia a polítiques de protecció i suport, a estratègies en el camp de serveis socials i a la millora de l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.

La Llei 5/1999, de 31 de març, de cans de guia, va dur a terme una important feina en la regulació d’aquesta matèria.

Llegeix més...

La Conselleria de Salut crearà un Centre Coordinador del Programa de Cures Pal·liatives de les Illes Balears que implementarà aquest programa en l’àmbit autonòmic i coordinarà tots els recursos assistencials que hi ha dins el Servei de Salut per tal de millorar-ne la gestió.

El Centre Coordinador assegurarà una atenció integral i coordinada a fi de garantir que qualsevol persona que ho necessiti, així com els seus familiars, pugui rebre l’assistència necessària en cures pal·liatives i millorar la seva qualitat de vida, independentment del nivell assistencial en què el pacient sigui atès o del fet que l’atenció es presti en el seu domicili o en un servei residencial.

Les Illes Balears disposen des de novembre de 2011 d’una unitat tècnica per poder desenvolupar l’estratègia de cures pal·liatives, amb l’objectiu de millorar l’atenció sanitària en el moment final de la vida, per mitjà de la formació, la docència, la recerca i la divulgació de les cures pal·liatives.

Llegeix més...

El conseller de Salut, Martí Sansaloni, s’ha reunit amb el batle de Bunyola, Jaume Isern, per fer balanç del nou model d’atenció sociosanitària implantat a l’Hospital Joan March ara fa un any. El conseller l’ha assabentat de l’increment significatiu de l’activitat assistencial que hi ha hagut a l’hospital el 2013 amb un 43,3 % més que l’any 2012 i del nombre d’estades (31.044), que s’incrementà un 15 %. A la reunió també han assistit la regidora de Sanitat, Catalina Cabot, i el regidor de Llicències Integrades d’Activitat, Coordinació de Nuclis i Entitat Local Menor, Ildefonso Blázquez.

Per la seva part, Jaume Isern ha agraït a la Conselleria de Salut les millores assistencials posades en marxa al llarg del darrer any, que han suposat que es complissin la major part de les demandes dels treballadors del centre hospitalari ubicat al municipi de Bunyola: entre d’altres, un increment del nombre de llits, la reducció de la despesa mitjana per llit o la reducció de la despesa farmacèutica.

El batle de Bunyola també ha traslladat al conseller la demanda dels treballadors de l’Hospital de crear un punt d’atenció continuada (PAC) dins el centre hospitalari, i que es conté dins el Pla de Viabilitat presentat ara fa un any a l’Ajuntament. Martí Sansaloni i Jaume Isern han acordat treballar conjuntament per tal que l’Hospital Joan March pugui atendre les urgències del municipi.

Llegeix més...

L’any 2013, els centres sociosanitaris varen atendre un 21,2 % més de pacients que l’any anterior; en concret, l’Hospital Joan March i l’Hospital General varen registrar un total de 2.226 pacients l’any 2012, però la xifra arribà a 2.700 durant el 2013. Per una altra banda, el nombre d’estades hospitalàries també es va incrementar fins a arribar a les 59.268 l’any passat, un 8,7 % més que en 2012, en què se’n registraren 54.501. A més, la mitjana de temps d’estada davallà 2,5 dies, ja que passà dels 24,5 de 2012 als 22 dies durant l’any passat.

Llegeix més...

La Conselleria de Salut de les Illes Balears ha presentat el Programa de Cures Pal·liatives 2013-2016, elaborat a partir de l’Estratègia autonòmica, que pretén donar resposta a les necessitats de les persones pacients i familiars durant el darrer moment de la seva vida. El conseller de Salut, Martí Sansaloni, acompanyat pel coordinador autonòmic de l’Estratègia, Enrique Benito, ha donat a conèixer el Programa de Cures Pal·liatives, que representa “la maduresa del nostre sistema de salut”.

Llegeix més...

La creació i la implantació de la nova Unitat de Cures Pal·liatives Pediàtriques de l’Hospital Universitari Son Espases ha permès atendre-hi vint-i-cinc infants i els seus familiars des que es va posar en marxa, el passat 1 de gener. La Unitat pretén millorar la vida dels pacients —majoritàriament infants amb alguna patologia oncològica, a més d’altres amb malalties cròniques— i la del seu entorn familiar.

Es tracta de la primera unitat d’aquestes característiques a les Illes Balears, que se suma a les de Madrid, Barcelona, València i Màlaga. Durant l’any 2012 es va realitzar el projecte pilot, en el qual hi varen ser atesos quaranta-un infants i els seus familiars.

Llegeix més...
El web Infosalut utilitza cookies pròpies per millorar la navegació. Les cookies utilitzades no contenen cap tipus d'informació de caràcter personal. Si continua navegant entendrem que accepta el seu ús. Disposa de més informació de les cookies i com pot impedir el seu ús en la nostra política del web.